Supported initiatives:

Supported by:
TAT Seven Greens concept

TAT Logo

Important health tip!
Wear a helmet

วันรักษ - Samui Mala Healing Day

สมุยมาลา วันรักษาและเยียวยาสุขภาพร่างกายและจิตใจ  วันอาทิตย์  ที่ 26 กันยายน

kamalayaPhoto courtesy of Kamalaya

at Kamalaya Wellness Sanctuary and Holistic Spa

Sunday, September 26 

A special invitation for you to join us for an exciting experiential journey into The Elements of Healing.

เนื่องด้วยโอกาสพิเศษในวันนี้  เราจึงอยากขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ของการรักษาและเยียวยา  ไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกาย  แต่รวมถึงจิตใจ  จิตวิญญาณ  สภาพแวดล้อม  และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

ในเวลา 15 ปีที่ผ่านมาเกาะสมุยมีชื่อเสียงและโด่งดังในด้านการโรงแรมและสปาอย่างมากมาย  แต่ว่าโลกเราทุกวันนี้หมุนเร็วขึ้นทุกวัน  ผู้คนมีชีวิตที่วุ่นวายขึ้น  ความเครียดก็เพิ่มขึ้นเป็นอันดับตามมาเช่นกัน  ผู้คนต่างมองหาทางเลือกใหม่ๆ  ที่นอกเสียจากผักผ่อนหย่อนใจ คนหลายคนมองหาทางที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นเช่น  การเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยการรับประทานอาหาร  เปลี่ยนด้านการดำเนินชีวิต  การออกกำลังกายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หรือการทำสมาธิในแบบต่างๆ  ไม่ใช่เพื่อใช้ประโยชน์ในวันเดียว  แต่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรงค์ชีวิต  

    นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกคนที่จะได้สัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตนเอง  ว่าผู้มีความรู้หรืออาจารย์ในเกาะสมุยนี้สามารถให้อะไรกับคุณได้บ้าง  คุณสามารถเรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆ เช่นโยคะ  การทำสมาธิ  หรือวัฒนธรรมใหม่ๆ อย่างเช่นพิธีบูชาไฟของอินเดีย  และอื่นๆอีกมากมาย  รวมทั้งร่วมสนุกและพบปะเพื่อนฝูงที่มีความใส่ใจในการมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์  ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจด้านบริการ  เช่นโรงแรม  สปา  ร้านอาหาร  ๚ล๚ คุณสามารถพาพนักงานของคุณมาร่วมงานได้เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

วิทยากรในงานต่างเป็นอาจารย์แขนงต่างๆ ที่ได้สละเวลาของตนเองเพื่อมาให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ แก่สมุยมาลาตั้งแต่ในปี 2549  วิทยากรเหล่านี้จะให้การสนับสนุนและทำการสอน( มีการลงมือปฏิบัติร่วมกัน) หรือการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการสมุยมาลามาทุกๆปี  ในปีนี้เราจัดขึ้นในรูปแบบที่ไม่ใช่การสัมมนาแต่จะเป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้จริงกิจกรรมที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้  การลงมือสร้างรูปแบบโครงสร้างจำลองของทิเบตมันดาลา  และตามด้วยพิธีบูชาไฟ  ที่ท่านได้เห็นวัฒนธรรมใหม่ๆจากหลากหลายสถานที่  การทำสมาธิโดยใช้เสียงเป็นส่วนประกอบ  การฝึกโยคะ ( เป็นกลุ่ม ) เรียนการนวด  รวมถึงการทดลองชิมอาหารเพื่อสุขภาพ  ฝีมือการทำอาหารของคามาลายา  กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ท่านไม่ต้องกลัวว่าจะมีอุปสรรคทางด้านภาษากิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการลงมือปฏิบัติ

เอื้ออำนวยสถานที่โดย : โรงแรมคามาลายา เกาะสมุย เวลเนส แซงชัวร์รี่ แอนโอลิสติก สปา

ค่าเข้าร่วมกิจกรรม: ร่วมบริจาค 300 บาทต่อท่านหรือบริจาคตามอัธยาศัย   ไม่มีค่าผ่านประตู เงินบริจาคที่ได้จะนำไปร่วมบริจาคในโครงการสมุยมาลา

ท่านสามารถนำเครื่งแต่งกายที่เหมาะสม  สวมใส่สะดวกสบาย ( เช่นในการทำโยคะ ) มาเปลี่ยนในกิจกรรมช่วงบ่าย   ทางโรงแรมคามาลายาจะจัดห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำไว้ให้

ขอความกรุณาในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพื่อจะได้สะดวกต่อเจ้าภาพในการเตรียมสถานที่  คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งวัน เราขอความกรุณาให้มาตรงเวลาเมื่อเริ่มสอนในต่ละคลาส  
กรุณาลงชื่อลงทะเบียนโดยส่งอีเมลล์มาที่   events@kamalaya.com

For more details in English language

Unlike many other forums, there will be no lectures on the theory of healing or insights on what may activate the healing mechanism. Instead, this day is dedicated to the experience of deep healing through actual sessions and practices represented by the elements of nature.

There will be no notes to take or theories to refute, but an immersion into the modality once you enter the power of the Yantra Hall at Kamalaya. The healers will be taking you deep into the modality as a group, and it is your experience during the sessions that will do all the talking.

Starts at 9 am --- Come for the whole day or for only a part. However, please be on time for sessions....

Advance registration is required to assure we can cater and accommodate for all those interested in joining in. Please register by writing to events(at)kamalaya.com or call 077429800 and ask for Gon.

rob powell

 

glynda


Lieve

Ricardo

Advance registration is required to assure we can cater and accommodate for all those interested in joining in. Please register by writing to events(at)kamalaya.com or call 077429800 and ask for Gon.

 

 


Community festival

The Samui Mala has always been supported by the host venues, local hotel and tourist associations, private businesses and individuals. Our aim is to raise awareness of sustainable, healthy living on Samui, create networks of individuals interested in environmental issues and to raise funds to support educational and charitable causes. Everything is a gift! All activities are run by volunteers, all venues, facilities and materials and participation by speakers or performers is donated freely. While some venues and events can provide facilities free of charge, others charge for entry or food and drink to cover basic costs depending on circumstances, or to raise funds for education or future activities.

Green Island:
Samui Mala is a green festival so every attempt is made to use as little paper or non-recyclable material as possible. Please join friends and drive together to save fuel. Please consider alternate and mindful ways to use materials and resources that are local, sustainable or regenerative!